Du skal overholde en række krav, når du river ned eller renoverer. Byggeaffald kan nemlig indeholde stoffer, som er skadelige for miljøet og vores sundhed.

Allerede før arbejdet går i gang, skal du være opmærksom på:

Anmeldelse

Som bygherre har du pligt til at anmelde dit byggeaffald til kommunen senest 14 dage, før du går i gang med arbejdet. Hvis du har mere end 1 tons byggeaffald, skal du altid anmelde byggeaffaldet til kommunen. Du skal også anmelde dit byggeaffald, hvis det indeholder farlige stoffer.

Du skal anmelde dit byggeaffald digitalt på en af disse sider:
www.bygogmiljoe.dk (med nemID) eller på www.bygningsaffald.dk.

Du skal have forskellige oplysninger klar, inden du går i gang med at udfylde anmeldelsen.

Se eksempel på skabelon til anmeldelse. Her kan du se, hvilke informationer, du skal have klar.

Kommunen skal have informationer om:

 • Hvilken slags byggeaffald du har.
 • Hvor meget byggeaffald du har.
 • Hvor du regner med at aflevere byggeaffaldet.
 • Hvordan du håndterer og pakker problematiske stoffer ind.

Se liste over, hvad anmeldelsen skal indeholde.

Sammen med anmeldelsen skal du sende en kortlægningsrapport til kommunen. Læs mere om kravene til miljøscreening og -kortlægning, og se eksempler på, hvad en god kortlægningsrapport skal indeholde her.

Hvad skal rapporten indeholde?

Eksempel (1)

Eksempel (2)

Når du har anmeldt dit byggeaffald til kommunen, vil du inden 14 dage modtage meddelelse om, at kommu­nen har accepteret anmeldelsen, eller at kommunen enten har brug for yderligere oplysninger eller kommentarer til, hvor du skal aflevere byggeaffaldet.

Miljøkortlægning og -rapport

Du skal have lavet en miljøkortlægning og aflevere en kortlægningsrapport, som viser, hvilke stoffer der findes i byggeaffaldet. Kommunen har brug for disse oplysninger for at kunne afgøre, hvor affaldet skal afleveres, så det bliver behandlet korrekt.

Det anbefales, at du får professionel hjælp til at få taget prøver. Prøverne skal analyseres på et akkrediteret laboratorium. Vær opmærksom på, at du selv skal betale for prøvetagning og analyse.

Find en professionel prøvetager.
Søg efter fx ”prøvetagning byggeaffald” på nettet.

Først skal du tage prøver de steder i bygningen, hvor der kan være problematiske stoffer. Start med at undersøge:

 • Steder, hvor der kan være asbest
 • Olietanke
 • Steder, hvor der typisk kan være PCB (fx fuger og termoruder)

Her finder du en oversigt over, hvor der typisk findes problematiske stoffer indenfor i bygningen og udenfor.

Hvilke miljøskadelige stoffer er der på min ejendom?
www.dingeo.dk finder du en oversigt over, hvilke skadelige stoffer du kan forvente at finde på din ejendom.

Når du tager prøver af affaldet, skal det klassificeres ud fra, hvor forurenet det er:

Uforurenet
Forurenet
Farligt affald

Du finder en liste over grænseværdier her.

Resultaterne af prøverne samles i en kortlægningsport, som skal forklare:

 • Hvilke dele af bygningen er undersøgt?
 • Hvor i bygningen er prøverne taget?
 • Hvilke materialer er analyseret? For eksempel: Fuger ved vinduer, maling på tapet og træ, fliser i køkken og badeværelse, gulvlak, linoleum mv.
 • En redegørelse for de steder, der er taget prøver, samt hvor der ikke er taget prøver – og hvorfor.

Miljørapporten skal også indeholde:

 • Oversigt over de forskellige affaldstyper.
 • Resultaterne fra prøverne.
 • En samlet opgørelse over bygningens indhold af problematiske stoffer.
 • En oversigt over bygningen (plantegning), der viser, hvor i byg­ningen prøverne er taget. Her skal numrene – på prøverne stå.
 • Fotos af selve prøvestederne.
 • Der skal være EAK-koder på affaldstyperne.

Liste over EAK-koder
Du finder EAK-koder her

Du kan se eksempler på gode kortlægningsrapporter her:

Eksempel (1)

Eksempel (2)

Du kan finde firmaer, som laver kortlægningsrapporter, på nettet. Søg fx efter ”miljørapport”, ”miljøscreening” eller ”miljøkortlægning”.

Anvisning af dit affald

Når du har anmeldt dit byggeaffald til kommunen, vil du inden 14 dage modtage meddelelse om:

 • At kommunen har accepteret anmeldelsen
 • At kommunen muligvis har brug for yderligere oplysninger
 • Hvilket modtageanlæg du skal aflevere hver type affald på
 • At affaldet muligvis skal afleveres til en anden modtager, end den der er skrevet i anmeldelsen.

Når du anmelder dit byggeaffald, får du et unikt løbenummer af kommunen. Det skal du oplyse, når du afleverer dit byggeaffald. Så kan du dokumentere over for kommunen, at du har afleveret affaldet korrekt.

Dit løbenummer er unikt og betyder, at man kan følge dit byggeaffald hele vejen, så vi sikrer, at det bliver behandlet miljømæssigt forsvarligt.

Nogle genbrugspladser modtager ikke alle affaldstyper. Kommunen skal anvise byggeaffald til en godkendt modtager, hvis du ikke kan aflevere det på genbrugspladsen. Dette får du svar på fra kommunen, senest 14 dage efter du har anmeldt dit byggeaffald.

Genbrugspladsen
Her kan pladsmedarbejderne hjælpe dig med at aflevere affaldet i den rigtige container.

Byggeaffaldet klassificeres i tre kategorier:

Uforurenet
Forurenet
Farligt affald

Yderligere prøver
Kommunen kan forlange yderligere prøver. Det vil typisk være, fordi der mangler prøver af nogle materialer.

Du finder en liste over grænseværdier, som afgør, hvilken af de tre kategorier affaldet hører under,  her.

Efter prøvesvarene afgør kommunen om affaldet skal til:
› Nyttiggørelse (anlæg, som kan genanvende byggeaffaldet)
› Forbrænding (det lokale forbrændingsanlæg)
› Deponi (sikker opbevaring)

Godkendte modtageanlæg

Liste over godkendte, kommunale behandlingsanlæg

Amager Ressourcecenter
Vindmøllevej 6
2300 København S
Tlf. 32 68 93 00
www.a-r-c.dk.

Norfors
Savsvinget 2
2970 Hørsholm
Tlf. 45 16 05 00
norfors@norfors.dk

Slagelse Affaldsenergi
Dalsvinget 11
4200 Slagelse
affaldplus@affaldplus.dk
Tlf. 55750800

ARGO (op til 3 m emner)
Håndværkervej 70
4000 Roskilde
Tlf. 46 34 75 00
Info@argo.dk

Næstved Affaldsenergi
Ved Fjorden 20
4700 Næstved
affaldplus@affaldplus.dk
Tlf. 55750800

Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup
Tlf. 44 85 70 00

Bornholms Affaldsbehandling
Almegårdsvej 8
3700 Rønne

REFA
Energivej 4
4800 Nykøbing F

Audebo Deponi
Hagesholmvej 7
4520 Svinninge
Tlf. 59 46 07 20

Faxe Miljøanlæg
Præstøvej 105B
4640 Faxe
Tlf. 56 71 59 60

Miljøcenter Hasselø
Gedser Landevej 22 T
4800 Nykøbing F

AV Miljø
Avedøre Holme 97
2650 Hvidovre
Tlf. 36 77 15 99

Forlev Miljøanlæg
Vejlagervej 4A
4241 Vemmelev
Tlf. 55 75 08 00

Skibstrup Affaldscenter
Gørlundevej 4
3140 Ålsgaarde
Tlf. 48 40 53 26
vejeboden@fh.dk

Bornholms Affaldsbehandling
Almegårdsvej 8
3700 Rønne

Miljøcenter Gerringe
Gerringevej 15
4970 Rødby
Modtager ikke asbest

Toelt losseplads
Hørsholmvej 43
3490 Kvistgård
Tlf. 49 19 47 66

Special forbrænding
Fortum A/S
Lindholmvej 3
5800 Nyborg
Tlf. 63 31 71 00
Ingen asbest

Special forbrænding
Special Waste System A/S (SWS)
Herthadalvej 4A
4840 Nørre Alslev
Tlf. 54 40 02 12
post@sws.dk
Ingen asbest

Special behandling
Sten og Grus
B-Vej 8
2300 København S
Tlf. 32 96 30 32
info@stenoggrus.dk
Farligt affald med asbest (eksporteres til Tyskland). Kontaktes for emballagekrav.

Affaldscenter Aarhus Nord
Ølstedvej 20-36
8200 Aarhus N

Energnist Kolding
Bronzevej 6
6000 Kolding

Hammel Fjernvarme A.m.b.a.
Irlandsvej 6
8450 Hammel

I/S Reno-Nord
Troensevej 2
9220 Aalborg Ø

Renosyd i/s
Norgesvej 13
8660 Skanderborg

Sønderborg Kraftvarmeværk
Vestermark 16
6400 Sønderborg

AVV I/S
Mandøvej 4
9800 Hjørring

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi
Havnegade 120
5000 Odense C

HKV Horsens A/S
Endelavevej 7
8700 Horsens

I/S Aars Fjernvarme
Dybvad Møllevej 1
9600 Aars

Skagen Forbrænding
Buttervej 64
9990 Skagen

Energnist
Måde Industrivej 35
6705 Esbjerg Ø

Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk
Vendsysselvej 201
9900 Frederikshavn

I/S Kraftvarmeværk Thisted
Industrivej 9
7700 Thisted

Måbjergværket A/S
Energivej 2
7500 Holstebro

Svendborg Kraftvarmeværk
Bodøvej 15
5700 Svendborg

Affaldscenter Harpesdal
Samsø
Nørreskiftevej 41
Tlf. 86 59 30 60

Deponi Kåstrup
Kåstrupvej 20 – 22
7860 Spøttrup
Tlf. 96 10 66 47
deponi@nomi4s.dk

Grindsted Deponi
Ribe Landevej 6
7200 Grindsted
Tlf. 79 72 70 82

Miljøanlæg Rønnovsdal
Rønnovsholmvej 154
9800 Hjørring
Tlf. 96 23 66 44
tt@avv.dk

Måde Deponi
Mådevej 99
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 76 16 18 91

Randers Affaldsterminal
Romalt Boulevard 64
8960 Randers SØ
Tlf. 8915 1639
affaldsterminalen@randers.dk

Skodsbøl Deponi
Nybølnorvej 26
6310 Broager
Tlf. 60 40 53 38

Affaldscenter Skårup
Oddervej 75
8660 Skanderborg
renosyd@renosyd.dk
Tlf. 86 52 52 11

Feltengård
Randersvej 65 A
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 50 00
forsyning@favrskovforsyning.dk

Horsens Deponeringanlæg
Endelavevej 32
8700 Horsens
Tlf. 30 67 40 40

Miljøanlæg Stadevej
Stadevej 140
9700 Brønderslev
Tlf. 96 23 66 44
tt@avv.dk

Odense Nord Miljøcenter Strandløkkevej 100
5270 Odense N
Tlf. 63 18 90 00
onmp@odenserenovation.dk

Reno Djurs
Nymandsvej 11
8444 Balle
Tlf. 87 59 77 77
renodjurs@renodjurs.dk

Skovsted Losseplads
Kanstrupvej 3
7700 Thisted
sl@thisted.dk

Arwos Deponi
Flensborgvej 353
6200 Aabenraa
Tlf. 76 93 00 00

Fredericia Kommunes Deponi Vejlbyvej 40
7000 Fredericia
Tlf. 7210 5132

Klintholm I/S
Klintholmvej 50
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 30 86
klintholm@klintholm-is.dk

Miljøanlæg Trynbakke
Trynbakkevej 5
9881 Bindslev
Tlf. 96 23 66 44
tt@avv.dk

Oudrup Deponi/Vesthimmerlands Deponi
Stengårdsvej 33
9670 Løgstør
Tlf. 98 68 32 00

Reno-Nord Deponi
Halsvej 70
Rærup
9310 Vodskov
Tlf. 98 29 23 30
deponi@renonord.dk

Tønder Deponi
Nyhedevej 1
6280 Højer
Tlf. 88 43 75 00
mail@toender-forsyning.dk

Hvor findes de farlige stoffer – oversigt

Der findes farlige stoffer båden indenfor i bygningen og udenfor. Her får du en oversigt over, hvor du typisk skal tage prøver af affaldet.

Her findes de farlige stoffer


Loftplader med asbest

Isoleringsmateriale med brandhæmmere og CFC’er

Fugemateriale med PCB (1950-1977) og klorparaffiner (1977-2002)

Lakerede trægulve med PCB og tungmetaller

Varmtvands­beholder isoleret med asbest

Fliser med tung­metaller i glasuren

Fliseklæber med asbest

Vinyl eller linoleum med PCB, tung­metaller, blødgører og asbest

Lysarmatur med PCB i kondensa­toren

Maling med tungmetaller

Radiator med PCB og tungmetaller i maling

Ventilations­kanaler med asbest

Olietank med rester af olie

Oliefyr med isolering af asbest

Støbegulve med asbest

Afløbsrør af bly

Her findes de farlige stoffer


Skorsten/mursten med tjære og sod

Tag med asbest/Tagpap med asbest og PAH

Maling med tung­metaller

Vindueskarme og rammer af imprægneret træ

Tætningsfuger med PCB (1950-1977) eller klorparaffiner (1977-2002)

Puds med PCB og tungmetaller

Sokkelmaling med tungmetaller og PAH

Koksvægge med maling med PCB og tungmetaller

Betondæk med asfalt

Slagge brugt som fugtspærre

Trykimprægneret træ

Lysarmatur

Termoruder med PCB-holdig lim

Sålbænke med asbest

Varmepumper og køleanlæg skal tømmes af en KMO- certificeret person

Rørisolering med asbest

Nedgravet olietank