Det er dit ansvar, at forskellige slags byggeaffald ikke bliver blandet sammen. Derudover skal du:

 • Sikre, at der ikke lander små mængder forurenet byggeaffald i containeren med uforurenet byggeaffald. (Du risikerer, at modtageanlægget afviser byggeaffaldet, hvis det ikke er sorteret korrekt).
 • Sikre, at byggeaffaldet ikke støver eller falder af læsset, når du transporterer det.
 • Oplyse dit løbenummer, når du afleverer dit byggeaffald (løbenummeret står på din anmeldelse).

Transport af affaldet

Du skal sikre, at byggeaffaldet ikke støver eller falder af læsset, når du transporterer det. Husk, at du kun må bruge godkendte transportører og modtageanlæg.

Hvem må transportere affaldet?
Transport af affald fra bygge- og nedrivningsprojekter skal foretages af en af følgende:

 • Affaldsproducenten selv (bygherre eller entreprenør)
 • En registreret transportør
 • En indsamlingsvirksomhed (i daglig tale indsamlingsvirksomhed)

Godkendte transportører
Du kan finde listen over godkendte transportører og modtageanlæg hos Energistyrelsen

Aflevering af affaldet

Du skal aflevere byggeaffaldet til de modtage- og behandlingsanlæg, som står i din anmeldelse.

Hvem må modtage affaldet?
Modtagere af dit byggeaffald kan være:

 • Et registreret genanvendelsesanlæg eller et anlæg, der forbereder affald til genbrug
 • En registreret indsamlingsvirksomhed
 • Et registreret kommunalt behandlingsanlæg
 • Et godkendt modtageanlæg
 • Et godkendt genanvendelsesprojekt
 • Et særskilt godkendt projekt

Løbenummeret
Når du afleverer dit byggeaffald, skal du oplyse dit løbenummer. Det første modtageanlæg, du afleverer det til, registrerer, hvilket byggeaffald du har afleveret, og hvor store mængder. Du får en kvittering, du skal gemme. Kommunen kan bede om dokumentation for det byggeaffald, du har afleveret. Kvitteringen viser, hvor meget byggeaffald du har afleveret – og hvor du har afleveret det.

Behandlingsanlæg – oversigt
Her finder du listen over godkendte, kommunale behandlingsanlæg

Sådan sorterer du dit byggeaffald
Her ser du, hvordan du sorterer de forskellige typer byggeaffald

Genbrugspladsen
Hvis du afleverer byggeaffald på den lokale genbrugsplads, kan pladsmedarbejderne hjælpe dig med at aflevere affaldet i den rigtige container. Det er ikke sikkert, at genbrugspladsen modtager alle affaldstyper. Kommunen skal anvise byggeaffald til en godkendt modtager, hvis du ikke kan aflevere det på genbrugspladsen.