Anmeldelse

Her kan du anmelde dit byggeaffald
Du skal anmelde dig byggeaffald digitalt på en af disse sider:
www.bygogmiljoe.dk (med nemID) eller på www.bygningsaffald.dk

Miljøkortlægning og kortlægningsrapport

Oversigt over hvor der findes typisk findes problematiske stoffer
Her finder du en oversigt over, hvor der typisk findes problematiske stoffer indenfor i bygningen og udenfor.

EAK-koder til miljørapporten
Der skal være EAK-koder på affaldstyperne. Her finder du en liste over EAK-koder.

Aflevering af dit affald

Læs mere

PCB og tungmetaller
Læs mere på Dansk Byggeris hjemmeside
nedbrydningssektionen.dk

Arbejde med farlige stoffer
Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside at.dk

Godkendte transportører og modtageanlæg
Findes her affaldsregister.ens.dk

Følg din byggesag digitalt
bygningsaffald.dk (hvis din kommune har den løsning).