Hvorfor skal du sortere?

Bygge- og anlægsaffald udgør ca. en tredjedel af den samlede affaldsmængde i Danmark. Affaldet fra nedrivning indeholder materialer, der vil kunne genbruges og genanvendes til nye byggematerialer eller som erstatning for råvarer, hvis materialerne nedrives og håndteres korrekt.

Hold affaldet adskilt
Hvis affaldet skal kunne genbruges, er det vigtigt at holde affaldet adskilt og sortere det korrekt. Det betyder også, at forurenede og/eller farlige stoffer ikke må recirkuleres til anvendelse, hvor de kan udgøre en risiko for mennesker eller miljø. Det betyder, at man ikke skal genbruge byggematerialer fra gamle bygninger, hvis de indeholder miljøskadelige stoffer.

Plan for håndtering af affaldet

Du skal kunne dokumentere, hvor og hvordan de forskellige typer affald håndteres på byggepladsen. Derfor skal der lægges en plan for håndteringen af byggeaffaldet under hele arbejdet. Du kan vise planen i form af et skema til kommunen, hvis de udfører tilsyn.

Du kan finde et eksempel, på hvilke oplysninger planen skal indeholde, her:

Indhold i plan for håndtering af affaldet

Planen kan for eksempel være et skema med disse oplysninger:

 • Affaldstype (for eksempel termovinduer, asbest, maling på beton osv.)
 • Mængde (hvor meget du har af hver slags affald)
 • Prøvenummer (det prøvenummer, som står i kortlægningsrapporten)
 • Stof (for eksempel asbest, bly, zink osv.)
 • Koncentration af stoffet (hvor mange mg / kg)
 • Modtageanlæg (hvor affaldet skal afleveres).

Indret affaldspladsen

Du skal sikre, at dit byggeaffald bliver sorteret, pakket og mærket korrekt. Det gælder både byggeaffald med problematiske stoffer og byggeaffald, som kan genanvendes. Byggeaffaldet må ikke blandes sammen.

Sørg for, at der er containere og beholdere til de forskellige slags affald, før du går i gang med at rive ned. Det skal være tydeligt mærket, hvad der er i containerne.

Sortering af affaldet

Du skal sortere byggeaffaldet i de forskellige kategorier, som du ser herunder.

Hvis byggeaffaldet ikke er renset – for eksempel hvis der er malingrester på beton – kan kommunen anvise byggeaffaldet til et anlæg, som kan håndtere denne slags byggeaffald. Du skal betale de ekstra omkostninger.

 • Genanvendeligt PVC-affald
 • El-skrot, ledninger og kabler
 • Papir, pap, plast, glas, træ og andre genanvendelige materialer
 • Natursten
 • Tegl (uglaseret)
 • Asfalt
 • Beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Blandinger af disse slags affald
 • Farligt affald
 • PCB-holdigt affald
 • Termoruder
 • Affald til forbrænding
 • Affald til deponi